BEN JIJ EEN STARSEED?

Een starseed is een sterrenzaad en draagt niet alleen een aards DNA,

maar ook Kosmisch DNA. Wat houdt dat in? Deze mensen hebben een speciaal talent, hun visie over het leven is anders, meer vanuit liefde en verdraagzaamheid. Hun hoge intelligentie werkt vanuit het EQ: emotionele intelligentie. Zij zijn zeer empathisch. Zij dragen een specifieke kosmische kennis in zich mee, die van buiten de aarde komt. Dit kan zijn planetair, vanuit een bepaalde planeet bijvoorbeeld Venus of vanuit een ster: zoals Sirius. Sommige komen vanuit een Engelendimensie. Sommige komen vanuit en ver zonnestelsel en deze zijn nog onbekend voor de mens.

Er zijn vele soorten starseeds en allen hebben unieke eigenschappen,

de meeste vinden hun fysieke lichaam niet fijn. De fysieke ongemakken of beperkingen geven hen een onvrij gevoel. Zij komen immers vanuit een hogere resonantie. Veelal vanuit de fijnstoffelijke (etherische) lagen. 

De dualiteit begrijpen zij niet goed, deze kinderen en volwassenen raken daardoor getraumatiseerd en zij hebben een goede ondersteuning en uitleg nodig om te gaan begrijpen "wie zij zijn". Hoe zij hun kosmisch DNA kunnen openen en kunnen gaan inzetten voor hun "missie".

 

Waarom incarneren zij hier als mens? De aarde maakt een grote bewustzijnssprong, waardoor er andere visies nodig zijn. de aarde heeft hun hard nodig om in de vernieuwde vorm te evolueren. 

Sommige starseeds zijn naar de aarde gekomen vanuit nieuwsgierigheid. Sommige als afgevaardigde van hun planeet of ster. Sommige als verlengstuk vanuit een hogere dimensie om problemen van de aarde om te zetten en naar een hogere frequentie te begeleiden.

 Star-Seed 

 'Rose of Changing Energy'

 Afbeelding 

   ©ART-hura

 

 

STARSEEDS OF STERRENZADEN

 

 

 

De Nieuwe Aarde heeft een nieuwe bewoner nodig, een die vanuit het hart werkt, om zich heen kijkt en zeer snel handelt en reageert. Dit soort bewoner bestaat al! Het heet het STERRENKIND of het STERRENZAAD. Deze sterrenwezens bezitten de Lichtkennis vanuit de andere dimensies, het zit in hen om dit op aarde neer te zetten. Verspreiden van het Sterrenlicht of  het planten van het Sterrenlichtzaad is hun hoofdtaak.

Dit is de evolutiestroom die de komende jaren versnelt op gang zal komen. Vele komen nu al samen, ontmoetingen van gelijk geaarde, zodat er vele projecten opgezet kunnen worden. Deze projecten zullen succesvol worden. De trilling is daar, het kan nu ontstaan. Mede door de hulp van de Lichtwereld, onze Buitenaardse Sterrenfamilies en door de verandering van de aarde. En bovenal het contact met de Bron! De energie gaat steeds hoger trillen en degene die daarop afgestemd zijn zullen het voortouw nemen vanuit Liefde, Passie, Creatie en Overwinning.

De Sterrenkinderen zijn op de wereld gekomen om de situatie “op te vangen”. In het oude vissentijdperk lopen ze verveelt rond. Voor sommige warrig en chaotisch, of dromerig dat zijn ze ook, ze doen maar wat….Toch niet!

Het moment van actie is niet ver weg meer, de Nieuwe Aarde zal geboren worden vanuit het Oude. Het oude zal de voedingsbodem, de mest, worden voor het nieuwe. Dan zullen de Sterrenwezens op aarde meteen weten wat te doen De ervaringen die ze eerst hadden opgedaan, meestal in de negatieve sfeer, zullen dan juist voordeel opleveren om de 3D wereld beter te begrijpen, voor de omzetting. Zij zijn de mediators.

 

STARSEEDS OF STERRENZADEN

Als de Lichtwereld zuivere Engelen naar beneden zouden sturen, wat ooit al is gedaan, met een liefdevolle hogere trilling van energie, dan zouden de mensen deze totaal niet begrijpen. Zij zouden gezien kunnen worden als een bedreiging of als geesteszieken opgesloten worden. Zij zouden niet passen in deze harde 3d maatschappij. Ze zouden zichzelf niet kunnen beschermen of verweren. Elke daad die uit liefde zou plaats vinden , zoals wonderen verrichten om de mens te overtuigen vanwaar zij komen en wie zij zijn. Zou slechts door een enkel mens geaccepteerd worden en dan zullen zij aanbeden worden! Deze mens zou zeggen: ” Jij bent de Engel ik slechts een mens, ik kan niet zo worden..dus kan ik jou alleen maar aanbidden”. De boodschap zou mislukken. De mens-Engel kan dan niet tot “leven” komen.

De massa zou echter reageren met achterdocht. Hun geloof zou alles bestempelen als bedrog. De boodschap die de zuivere Engel brengt zal niet gelooft of begrepen worden. De Engel wordt verbannen en buiten de maatschappij geplaatst, sociaal en psychisch. Dus ook dan zal de boodschap verloren gaan.


De enige mogelijkheid blijft dan over:  DE VERBORGEN  ENGEL, als mens geboren, maar met een heel ander DNA. De Engel-mens. Het DNA van de mens uit de oude tijd bestaat uit 3 strengen, die van de starseed uit 12 strengen. Dit “mensenkind” zal “afwijkingen” vertonen. Als gehandicapt worden gezien. (Wanneer de mens zijn Engelenvleugels wilt activeren, activeert deze ook zijn DNA. Zijn 13 chakra’s en zijn kristallijne codes.)

Maar als het moment is gekomen dat het sterrenwezen kan worden “aangezet’, geactiveerd kan worden. Zal dit wezen direct kunnen handelen. De periode van “wakker worden” zal zeer snel en heftig verlopen. Op neurologisch, mentaal, energetisch en fysiek gebied zal alles gedecodeerd moeten worden. Dit kan zeer verschillend zijn, er zijn immers vele diverse variëteiten en  vormen van sterrenwezens en starseeds die  op aarde zijn gereïncarneerd en geïntegreerd. Vanuit diverse planeten en dimensies. Allen met een andere blauwdruk.

Sommige zijn al met hun taak begonnen. In verpakte vorm bieden ze hun verborgen boodschap aan. Want als de boodschap niet goed wordt verpakt, wordt deze niet gehoord of gezien door de mensvorm op aarde. Ook het tijdstip, te vroeg of te laat de boodschap verspreidde levert een negatief resultaat op. Ze worden dan genegeerd of  niet begrepen.

HET JUISTE MOMENT is belangrijk!

Starseeds planten zaden, energetische Lichtzaden bij de mens, die langzaam tot rijping komen dit versterkt en versnelt de ascentie op aarde. Elk menswezen heeft door zijn Goddelijke Vonk een code die geactiveerd kan worden.. Ieder van ons mag de Levende Christos energie ervaren en integreren in zijn hart. Om uiteindelijk de aansluiting te maken op het Al dat Is, zodat we als een geheel kunnen gaan functioneren. Dit alles hangt af van het bewustzijn van de mens, zijn keuzes en zijn vrije wil bepalen hoe snel of langzaam het raamwerk van het bewustzijn zich zal gaan ontvouwen. de overgang naar de mens-Engel en zijn kristallijne codes.

Het “wakker word” proces  van een Starseed verloopt anders en veel sneller, dit hangt ook af van de taak die hij of zij gaat vervullen. Hun lichaam of energetische matrix is hierop afgesteld. Snel incarneren en transmuteren tot Engel-mens. Velen mensen om hen heen begrijpen totaal niet waarin deze sterrenzaden verkeren,  sommige Lichtwerkers begrijpen dit proces niet. De Starseeds komen vanuit de toekomst en hebben een eigen weten, zij weten dat dit alles goed is. Ook al wordt dit nergens vermeldt of bevestigt. Hun multidimensionaal bewustzijn zorgt voor de contacten met de andere dimensies en hun sterrenfamilies die hen begeleiden in dit proces. Hun codes van de Nieuwe Aarde zijn al “wakker” die van de Lichtwerker mogen ook nu wakker gaan worden en zij krijgen nieuwe tools vanuit het Licht. Sommige Lichtwerkers kunnen de nieuwe tools niet waarderen. Blijven vast houden aan hun bekende en vertrouwde “vissenvorm”. Ook hier mogen de starseeds de oude vormen gaan doorbreken. Het wordt hen niet altijd in dank afgenomen, en ze krijgen soms veel tegenwerking juist vanuit de spirituele ervaren Lichtwerkers-wereld. De omzetting naar de Nieuwe Aarde is een WERKWOORD.

 

Er zal hard gewerkt moeten worden door iedereen. Wachten totdat je gered wordt, is niet de juiste instelling. Elk mens kan transformeren tot de mens-Engel en zijn energetische vleugels weer kracht inblazen, wanneer de starseed zijn zaad van nieuw Licht mag planten bij jou. Laat hem of haar toe. Wijs ze niet meteen af. De Lichtwerker kan op zijn beurt de starseed weer helpen, deze hebben veel ervaring in de oude stof. Zij kunnen hier weer uitleg over geven. We hebben elkaar nodig.

STERRENZAAD KINDEREN

Hun ervaringen tot het moment van “wakker worden” hebben te maken met de missie in de nieuwe wereld of het verschaffen van informatie naar die wereld toe. Zij zijn daar al, zij leven daar al in. Alleen de “oude” omgeving met hun “oude” principes komen met hen in botsing. Daardoor kunnen zij in een zeer negatieve spiraal terecht komen. Soms lijken zij op school of thuis totaal te ontsporen. Vrees niet dit is slechts een tijdelijk iets.

Alles wat op aarde verlicht dient te worden moet soms eerst een bepaalde mate van duisternis doorgemaakt hebben. Waar men normaal gesproken levenslang over doet, doen de starseeds in enkele jaren d.m.v. hun “wakker word” proces. Dat brengt de 3d wereld met zich mee. De ervaring opdoen in de stof, het materiële deel is voor hen vaak zwaar. Dit komt omdat het het tegenovergestelde is van de hoe zij leven in de Lichtwereld. Daar wordt niet gelogen, worden zij niet opgelicht, daar is geen dualiteit, geen concurrentie. Tijdens het “wakker word” proces wordt hen duidelijk waarom ze niet zo goed in deze stoffelijke wereld passen. Structuur is wel belangrijk, maar sommige structuren doen “pijn”. Hun andere zijns-vorm wil wel structuur, maar de vorm die zij verlangen, is anders. Het is belangrijk dat zij de uitleg krijgen over deze wereld en dan kunnen zij weer uitleg geven over de Lichtwereld waar zij vandaan komen en de nieuwe methodes. Er zijn vele verschillende Licht en Sterrenbeschavingen. Alles gaat via gedachtekracht en telepathie. Licht en snel. De stof, onze materiële wereld is voor hen zwaar en log. Het resoneert niet gelijk. Hun hogere frequentie steeds aanpassen aan deze lagere resonantie.

Waardoor gewoon opstaan en naar school  gaan, een waar traject is. Dan is er ook nog de tijd, waarin alles moet passen. Wanneer je gewend bent om in een tel van gedachtekracht dit alles te kunnen doen, nu ineens is facetten moet opdelen en in aparte beelden moet gaan uitvoeren en materialiseren. Snap je wel dat dit bijna onmogelijk kan zijn. Dat stuk moet wel geleerd worden. Ouders en docenten moeten dit wel kunnen begrijpen en kunnen begeleiden.

Wij bevinden ons in een overgangsfase, ook zij de starseeds-kids hebben hier last van. Ze zijn heel anders geprogrammeerd en kunnen niet anders dan daar aan toe geven. ADHD, ADD, Autisme en PDD-NOS kunnen hieruit voort komen. Dit is eenvoudig een te vroege manifestatie van wat er komen gaat, maar dat is nodig om de dingen op aarde om te zetten.

We mogen hen dankbaar zijn.


Waar we voor moeten waken is dat deze kinderen op een onnatuurlijke manier in bedwang worden gehouden, zoals legaal gedrogeerd te worden met ritalin of antidepressiva of bepaalde hulpverleningsprogramma’s, die het kind psychisch en energetisch gevangen zetten. Dit werkt traumatisch.

“Kinderen met een intuïtief bewustzijn ordenen de wereld anders, in beelden, kleuren, geuren, smaken, geluiden, gevoelens, herinneringen en emoties. Kenmerkend hiervoor is dat deze wijze van ordenen niet gebonden is aan tijd en ruimte, dat het levensecht is en vooral razendsnel! Sterrenkinderen, oude zielen in een nieuw lichaam, gedijen goed op chaos. Hun meer sporen apparaat, al schrijvend, tv kijkend, muziek luisterend, telefoon rinkelend en een vrije hand wat het dopje los peutert….elk onderdeel draait op zij n eigen snelheid. De gesprekken gaan vaak alle kanten op, zolang het maar vanuit het eigen gevoel mag ontstaan en in ongedwongen groepen mag plaats vinden, is er geen probleem. Hun grootste gruwel is verveling. Het gewone reguliere onderwijs is supersaai voor hen en vaak gaan ze daardoor onderpresteren”……

MULTIDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN

Re-connection door middel van multidimensionaal bewustzijn. Het verbinden van de andere delen van de lichtlichamen en het fysieke lichaam, deze weer her-integreren. GE_DEMON_TEERT zijn, en weer gemonteerd worden! Vaak worden deze sterrenkinderen begeleidt door etherische leraren uit de andere dimensies of hun sterrenfamilies waar ze telepathisch contact mee hebben. Trekken zich vaak terug om met hun droomvriendjes te kunnen communiceren. Dit zijn echter echt bestaande wezens van andere planeten of lichtdimensies. Ze worden door hen vaak liefdevol bezocht of meegenomen naar hun planeet van herkomst.

Ouders wees gerust, de kinderen blijken in chaos en verwarring. Dit gaat vanzelf over in de nieuwe tijd, mooi zou zijn als iemand hen dat verteld, hen gerust stelt.

 

LAAT HEN LOS.

 

Zoek naar een tussenvorm.

Dwing hen niet anders te zijn of anders voor te doen. Dwing hen niet hun uiterste best te doen in deze 3d wereld, eis niks. Het is vergeefse moeite, verspilling van energie. Ze doen het toch niet….  Misschien even om de ouders een plezier te doen en hier ervaring in op te doen, dat het echt niet zo hoort. Ze hebben een eigen wijze en zullen dit uitdragen en hoe meer verzet ze krijgen, hoe meer iedereen hen in die oude structuur wil dwingen, hoe verder hij of zij van hun taak zullen afdwalen en hoe dieper de negativiteit zal worden. Maak ze niet nog meer in de war!

Deze kinderen of adolescenten WETEN het al. Ze weten hoe ze het moeten doen en moeten volhouden want: Een printer print, een radio geeft geluid, een tv geeft beeld en geluid en een auto rijdt.

Probeer maar hoe je een printer laat zingen, een radio dwingt tot beelden en een auto woorden laat produceren. Onmogelijk toch? Zij zijn anders afgesteld, gecodeerd, zij kunnen niet anders. Ze lijken te mislukken in deze maatschappij van leugens, bedrog en egoïsme.

WEES BLIJ

Want zij dragen de codes van de blauwdruk van de LIEFDE, de samenwerking en het verbinden in zich. Vanuit hun gevoel, het hart, hun passie en creativiteit kunnen ze optimaal functioneren. Straks in de nieuwe wereld zullen zij als een energetische witte tornado van liefde en licht gaan uitwaaien over de aarde. Zuiverend. Alles zal dan gewoon in elkaar vallen als puzzels voor hun voeten, ze hoeven alleen het verlichte pad te volgen.

Dus laat hen. Observeer hen en luister! En zie ze dragen de nieuwe boodschap nu al uit. Stel je af op hun frequentie. Heb geduld want jij bent degene die het niet snapt ouder, jij bent degene die moet luisteren hulpverlener. Want jullie weten het nog niet leraar. Zij wel!  Zij zeggen met alles LOS LATEN.  Als je mij los laat komt de nieuwe kennis hoe het te doen vanzelf op het pad van de ouder, leraar, hulpverlener. OPEN STELLEN, voor de nieuwe manier die zij met hun gedrag en weten nu al neerzetten. Maar zij: de ouder, de leraar en hulpverlener houden vast aan de oude kennis, oude moraliteiten en oude structuren. Dat gaat niet samen, dat geeft verwarring en chaos. In strijden zijn zij niet goed, dat maakt hen zeer verdrietig.

Deze sterrenkinderen en sterrenzaden zeggen met hun hele lijf en leden:

“ONTVANG MIJ, HEB MIJ LIEF, VOEL MIJ en vooral VERTROUW MIJ.

Als je mij de ruimte geeft, zullen we samen kunnen werken in overleg en ik zal rekening houden met jou.

Want eenheid is wat ik nastreef.”

31 MAART 2012

© Arthura Hector 

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector